Purchase price-list

Purchase price-list, valid from 22.10.2019 from 8.00 am

Corn. Crop of 2018.

AKP, ADM & Aston Joint Venture, Ibred
8,60 rub/kg +10% VAT
ASTON JSC, Rostov-on-Don
8,60 rub/kg +10% VAT
KPZ Novlyanskiy LLC
9,00 rub/kg +10% VAT
Glubokinskiy branch of ASTON JSC
7,50 rub/kg +10% VAT
Atamansky elevator OJSC
7,80 rub/kg +10% VAT
Bio Ferma LLC, Kislyakovka
8,20 rub/kg +10% VAT
Elevator Commodity Kolodeznoe LLC
7,70 rub/kg +10% VAT
Tokarevskaya Ptitsefabrika OJSC
8,00 rub/kg +10% VAT
Trubetskoy branch of ASTON JSC
7,50 rub/kg +10% VAT
show more
^